Ochrana soukromí

Informace o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Coreli, s.r.o. se sídlem Karla Engliše 2, Praha 5 | IČO: 24835081 | vedená pod sp.zn. C 178751 u Městského soudu v Praze. Kontaktovat jej můžete prostřednictvím kontaktního formuláře: zde

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme Vaše údaje potřebné k poskytování svých služeb.

Jedná se zejména o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresa bydliště
 • emailová adresa
 • telefonní číslo

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • poskytování služeb
 • vedení evidence o svých příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, k čemuž jsme povinni podle předpisů upravujících daně a účetnictví

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy, nebo po dobu, po kterou budete naším klientem a následně ještě po dobu jednoho roku.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme v souladu s právními předpisy v konkrétních případech poskytnout kromě Vás také orgánu veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění uvedených účelů zpracovávány kromě správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů. Vaše údaje nepředáváme do zahraničí.

6. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • splnění naší zákonné povinnosti (z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)
 • Váš souhlas
 • plnění smluvních povinností

7. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování našich služeb je dobrovolné,  neposkytnutí Vašich osobních údajů však může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout své služby.

8. Práva subjektu údajů

Vaším právem je:

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů,
 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů,
 • získat přístup k údajům, požadovat jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o oprávněnosti a správnosti zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Užití cookies

V souladu ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory odesílané stránkou do webového prohlížeče a pomocí něj ukládané do počítače či jiného zařízení uživatele

K čemu cookies používáme?

K zabezpečení

Soubory cookies používáme k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

K měření návštěvnosti webu a vytváření statistik

Pro měření návštěvnosti, vytváření statistik a analýzu návštěvnosti našeho webu používáme službu Google Analytics od společnosti Google Inc., která při každé návštěvě stránky ukládá anonymní cookies. Služba vytváří anonymizované statistiky a přehledy návštěvnosti, které nám pomáhají sledovat, jak návštěvníci web používají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Další informace o Google Analytics naleznete zde – https://marketingplatform.google.com/about/analytics/. Zásady ochrany osobních dat společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

K reklamním účelům

Naše webové stránky používají cookies reklamních systémů společností Google Inc., Facebook Inc. a SEZNAM.CZ, a.s. (systém Sklik) ke sledování výkonu reklamních kampaní v těchto systémech. Naše společnost využívá těchto systémů jako zákazník pro zobrazování reklamy včetně retargetingu za účelem cílených nabídek na webech třetích osob. Cookies soubory jsou zpracovány zpracovateli v souladu s jejich podmínkami, které naleznete na níže uvedených odkazech:

Google – Ochrana soukromí a smluvní podmínky https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs&gl=cz

Facebook – Zásady používání dat – https://www.facebook.com/about/privacy/

SEZNAM.CZ – bližší informace o reklamním systému Sklik –https://www.sklik.cz/

Nastavení správy cookies v prohlížečích

Standardní webové prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů lze jednotlivé cookie ručně blokovat, mazat či zcela zakázat. Lze rovněž blokovat nebo povolit cookies pro jednotlivé internetové stránky.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox –https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Chci zavolat